VERGOEDINGEN

APS therapie wordt door verschillende ziektekostenverzekeringen vergoed via uw aanvullende ziektekostenverzekering.

Naar gelang u verzekerd bent, vergoed uw ziektekostenverzekering geheel of gedeeltelijk.

De volgende zorgverzekeraars vergoeden (deels) in 2014 vanuit de aanvullende verzekering:

Aevitea ( deels als men voor het pakket Avero kiest)

Avero Achmea

CZ

Delta Loyd

IAK (alleen pakket Avero)

FBTO

National Academic

Ohra

ONVZ (verwijzing huisarts nodig)

PNO

Turien & CO ( bij keuze pakket Avero)

VVAA

Zilveren kruis Achmea

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg uw polis en de website van uw zorgverzekeraar.